PANEL

www.remart-wiekowo.pl

HISTORIA BUDOWY

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Historia boiska w Wiekowicach

Istniejące od połowy lat pięćdziesiątych boisko nie miało szczęścia do ludzi nim zarządzających. Lokalizacja była przypadkowa i praktycznie bez pozyskania dodatkowych terenów nie można było na nim prowadzić większych prac modernizacyjnych. Teren był niekorzystnie ukształtowany, a znaczna jego część była mocno podmokła. Nikt z nawet najstarszych działaczy Wiekowianki nie wie dlaczego właśnie to miejsce wybrano pod boisko. Grająca na nim drużyna LZS Wiekowo istniejąca przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wiekowie zadawalała się tym , co było. A przez długie lata poza dwiema bramkami nic tam nie było. Zawodnicy i sędziowie przebierali się pod gołym niebem. Później dzięki uprzejmości Państwa Adamczyków i Chojnackich robiono to w prywatnych domach. Pod koniec lat siedemdziesiątych POM Wiekowo przekazał dwa przenośne kontenery służące jako szatnie. To już było coś. Przynajmniej deszcz nie padał na głowę. W tamtych latach nikt nie słyszał o licencjach, infrastrukturze boiskowej i innych „dziwacznie” brzmiących określeniach. Działacze LZS „Wiekowianka” Wiekowo przespali okres, kiedy to można było przy pomocy POM Wiekowo wybudować kameralny stadion na miarę potrzeb klubu i osiąganych przez niego sukcesów. Poza debatą, gdzie taki obiekt miałby powstać nic więcej nie zrobiono. Skutki tego zaniechania odczuwamy po dzień dzisiejszy. W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przeprowadzono przy pomocy Gminy Darłowo remont mocno wyeksploatowanych już kontenerów. Następnie przeniesiono je w nowe miejsce, doprowadzono wodę, energię elektryczna, zamontowano ogrzewanie i umywalki. Postawiono boksy dla zawodników rezerwowych i sanitariat dla publiczności (montaż wiat i sanitariatu oraz doprowadzenie do niego wody wykonali sami członkowie klubu). W tym czasie drużyna PKS „Wiekowianka” Wiekowo awansowała do klasy okręgowej. Rozpoczęły się rozpaczliwe boje zarządu o coroczne przedłużenie licencji. W ramach tych prac wykonano drewniane ogrodzenie płyty boiska, ułożono trawnik na płycie (materiał zakupiła gmina, prace wykonali członkowie klubu). Były to jednak tylko doraźne rozwiązania odsuwające nieuchronnie zbliżające się widmo zakazu rozgrywania meczy klasy okręgowej. Na liczne prośby i monity zarządu klubu jesienią 2006 roku na mocy decyzji Wójta Gminy p. Franciszka Kupracza rozpoczęła się budowa budynku socjalnego składającego się z szatni wraz z zapleczem sanitarnym dla drużyny gości, gospodarzy, sędziów, pomieszczenia klubowego i sanitariatów dla publiczności. W tym czasie nasza drużyna toczyła ciężki bój o prawo gry w V lidze zakończony w czerwcu 2007 roku wielkim sukcesem. Awans do V ligi był największym osiągnięciem sportowym w historii klubu. Zarząd klubu składając wniosek o uzyskanie licencji przez obiekt w Wiekowicach wiedział, że będzie to bardzo trudne.

Aby spełnić wymogi licencyjne należało w ciągu miesiąca wykonać następujące prace:

1. zakończyć budowę budynku socjalnego, a przynajmniej szatni dla gości i sędziów

2. wykonać 100 stałych siedzisk dla publiczności,

3. powiększyć płytę boiska do wymiarów 100 m x 60 m

4. wykonać ogrodzenie zewnętrzne boiska.

5. wykonać ogrodzenie wewnétrzne płyty boiska.

Z uwagi na końcówkę roku i brak środków finansowych w budżecie gminy prace te nie mogły być wykonane w tak krótkim terminie. Innym problemem był brak terenu pod powiększenie płyty boiska. Już w 1999 roku zarząd klubu zwracał się do władz Gminy Darłowo o przejęcie na potrzeby boiska przyległej działki należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych. Do dnia dzisiejszego sprawa ta nie została załatwiona. Niekorzystne ukształtowanie terenu wymagało bardzo pracochłonnych prac ziemnych.

Komisja Licencyjna, a potem Zarząd Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej nie wyraziły zgodny na rozgrywanie przez nasza drużynę meczy na boisku w Wiekowicach. Rozpoczął się bardzo trudny okres dla klubu. W ciągu kilku dni należało znaleźć nowe boisko, podpisać umowę i zacząć grać wszystkie mecze na wyjeździe. Dzięki aktywnym działaniom Prezesa Kazimierza Grzybak i zarządu oraz życzliwej pomocy dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Darłowie stadion przy ulicy Sportowej 1 stał się naszym drugim domem. Na jak długo nikt z nas nie wiedział. Jesienią 2007 r. ze środków budżetu Gminy Darłowo i Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie wykonano trybuny dla publiczności z sektorem dla kibiców gości. Rozpoczęły się prace ziemne przy powiększaniu płyty boiska. W sierpniu 2008 roku zakończono prace przy niwelacji płyty boiska i jej melioracji. Jakość tych prac pozostawiała wiele do życzenia. Na mocy ustnej umowy z Wójtem Gminy Darłowo członkowie klubu przygotowali płytę i wysieli na niej trawę. W październiku rozpoczęliśmy prace przy ocieplaniu i wykonaniu elewacji budynku socjalnego. W lutym 2009 roku zaczęliśmy prace wykończeniowe w jego wnętrzu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu członków i sympatyków klubu prace posuwały się szybko do przodu. Materiał kupowała gmina, my wykonywaliśmy społecznie wszystkie prace. Determinacja zarządu, członków i sympatyków klubu pomału , bo pomału, ale przynosi wymierne efekty. W końcówce maja 2009 r. tempo prac znacznie osłabło. Stało się to za sprawą wykorzystania wszystkich przyznanych nam na wykończenie szatni pieniędzy. Brak przyłączy (elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego) spowodował, że obiekt ten mimo naszego wysiłku nie mógł być użytkowany . Nie możemy pominąć w całej tej sprawie postawy części bardzo nam nieżyczliwych osób, które na forum gminy Darłowo ukrywając się pod pseudonimami ze wszystkich sił starają się uniemożliwić jeżeli nie całkowicie to przynajmniej opóźnić zakończenie prac na stadionie w Wiekowicach. Szanowni internauci pochodzący z „zaprzyjaźnionej” z nami ościennej miejscowości nic bardziej mylnego wasze „intelektualne” wypowiedzi tylko nas upewniają, że robimy dobrze i w odróżnieniu od was życzymy, aby tam gdzie są drużyny były dobre boiska. Boiska zbudowane wspólnym wysiłkiem samorządu gminnego i miejscowej społeczności. Totalne krytykanctwa jeszcze nigdy nie było podstawą do rozwiązywania problemów. Z tego materiału dowiecie się prawdy o boisku w Wiekowicach. Porównajcie wasz wkład w budowę obiektów u was, może niektórych z was ogarnie chociaż chwila refleksji, bo na więcej nie możemy liczyć.

Nie czekamy bezczynnie, aż gmina nam wybuduje stadion. Aktywnie uczestniczymy i uczestniczyć będziemy w pracach organizacyjnych i budowlanych. Będziemy na tych stronach podawać wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące budowy stadionu w Wiekowicach. Mamy też niezłomne przekonanie, że kiedyś nastąpi jego otwarcie. Póki co rundę jesienną sezonu 2009/2010 grać będziemy jak to już się dzieje od dwóch lat na boisku OSiR w Darłowie.

Wiosną 2010 roku po 2,5 rocznej przerwie pierwsza drużyna wróciła na boisko w Wiekowicach. Obiekt warunkowo został dopuszczony do rozgrywek V ligi. Do zakończenia brakuje jeszcze ogrodzenia zewnętrznego, wiele do życzenia pozostawia stan płyty boiska. Przy niewielkich nawet opadach znaczna jego część znajduje się pod wodą (zdjęcia www.gk24.pl/galerie mecze z Raselem Dygowo i Iskra Białogard ), przy dłuższym braku opadów staje się twarde jak kamień. Przyczyną tego jest niewłaściwy materiał zastosowany do budowy płyty, wadliwa melioracja i niewłaściwa niwelacja płyty . Prace te wykonywała firma na zlecenie Urzędu Gminy Darłowo. Jak już wcześniej pisaliśmy członkowie, sympatycy i sponsorzy klubu wykonali społecznie prace, o których mówimy poniżej.

I.

Nakłady finansowe z budżetu Gminy Darłowo stan na dzień 30.09.2011 r.

L.p. Rodzaj prac Wartość Uwagi
1.

Modernizacja zaplecza socjalnego

w tym:

– roboty budowlane

– roboty instalacyjne elektryczne

– roboty wodno-kanalizacyjne

138.780,00 zł

 

111.777,00 zł

8.000,00 zł

17.003,00 zł

 
2.

Wykonanie trybun

  50.537,00 zł z tego 18.100,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
3.

Wykonanie chodnika przy szatni, przyłącza wodno-kanalizacyjnego, szamba, przestawienie kontenerów, doprowadzenie do nich wody, odprowadzenie ścieków z pralni

  40.627,96 zł  
4.

Budowa płyty boiska w tym:

– niwelacja i rozplantowanie ziemi- odwodnienie

– materiały drenarskie

– trawa

– dostawa ziemi

– płyty typu jomb (parking, trybuny)

– zasuwy burzowe i odprowadzenie wód

opadowych budynku socjalnego

137.594,00 zł

65.000,00 zł

30.000,00 zł

18.620,00 zł

1.442,00 zł

10.675,00 zł

9.150,00 zł

2.707,00 zł

 
5. Zakup materiałów do wykończenia budynku szatni (ocieplenie i elewacja, płytki ścienne , podłogowe, ogrzewanie elektryczne, oświetlenie itp.)    18.105,17 zł z tego 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Wiekowice
 6. Zakup materiałów na wykonanie: ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska, piłkochwytów, punktu mycia butów, naprawy wiat dla zawodników rezerwowych, naprawy magazynków gospodarczych, bramek, oświetlenia, odwodnienia i naprawy płyty boiska    15.099,92 zł z tego 12.178,52 zł z funduszu sołeckiego wsi Wiekowice
  7. Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego całego boiska   88.000,00 zł  
  8. Wymiana zużytej części nawierzchni boiska poprzez ułożenie trawnika z rolki na pow. 960 m2   23.105,9 zł  
  Razem 511.849,57 zł    35.278,52 zł

II. Prace społecznie wykonane przez członków, sponsorów i sympatyków klubu stan na dzień 30.09.2011 r.

1. Przygotowanie płyty boiska, siew trawy i jej pielęgnacja, naprawa nawierzchni płyty, wykonanie 2 piłkochwytów, punktu mycia butów, naprawa wiat zawodników rezerwowych, naprawa i montaż 2 bramek, odwodnienie płyty boiska, oświetlenie tymczasowe części płyty, ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska

 

L.p. Rodzaj prac Jedn. miary Ilość Cenajedn. w zł Wartośćw zł Wykonujący
  1. Przygotowanie płyty boiska i siew na niej trawy (sprzęt i materiały eksploatacyjne wykonujących prace)   m2 9500   13.867,50 Prończuk Wiesław, Prończuk Bartłomiej, Stępień Zbigniew, Chojnacki Robert, Chojnacki Marcin, Maziarz Marian, Tulin Andrzej, Szczepaniak Czesław, Grzybak Kazimierz, Grzybak Łukasz, Grzybak Krzysztof, Szczepaniak Mateusz, Szczepaniak Andrzej
  2. Zakup nawozów i ich wysiew         3581,00 Różycki Jan, Nowe Janusz, Prończuk Wiesław
  3. Koszenie trawy kosiarką ręczna wraz z jej zbiórką  15x ( sprzęt i materiały eksploatacyjne wykonujących prace)   M2 9500 1,232 17.024,00 Stępień Zbigniew, Szczepaniak Andrzej, Grzybak Łukasz, Chojnacki Marcin, Tulin Andrzej, Chojnacki Robert, Grzybak Krzysztof, Różycki Jan, Grzybak Kazimierz
  4. Nawadnianie godz. 40     15     600,00 Tulin Andrzej, Szczygieł Marcin, Różycki Jan, Grzybak Kazimierz, Grzybak Krzysztof
  5. Badanie ziemi i zalecenia nawozowe szt.    1 22,80       22,80 Grzybak Kazimierz
  6. Przeróbka, montaż i malowanie 2 bramek godz. 23,7     15      355,61 Stępień Zbigniew, Szczepaniak Andrzej, Siwicki, Chojnacki Robert, Chojnacki Marcin
  7. Usunięcie przy pomocy oprysków zbędnej roślinności na trybunach godz.   6     15        90,00 Grzybak Kazimierz
  8. Wykonanie piłkochwytów za bramkami  szt.   2       1.425,09 Grzybak Krzysztof, Stępień Zbigniew
  9. Wykonanie punktu mycia butów piłkarskich  szt.   1          512,52 Hnatek Tadeusz, Kępka Andrzej
10. Ręczne plantowanie skarp za trybunami(200 m2), naprawa nawierzchni(6000 m2) i odwodnienie płyty boiska (75 mb), ryczałt 1   8.134,20 Stępień Zbigniew, Chojnacki Robert, Grzybak Kazimierz, Grzybak Krzysztof, Prończuk Wiesław, Prończuk Bartłomiej, Różycki Jan, Gawrońska, Jadwiga
11. Naprawa i montaż boksów dla zawodników   Szt.    2          592,68 Grzybak Krzysztof, Stępień Zbigniew
12. Wykonanie, malowanie i montaż ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska mb 200   18.680,98 Stępień Zbigniew, Chojnacki Robert, Chojnacki Marcin, Chojnacki Jan, Grzybak Krzysztof, Grzybak Kazimierz
                              R  a  z  e  m 64.886,38  
               

 

 

 2. Prace wykończeniowe przy budynku zaplecza socjalnego, montaż wyposażenia, naprawa budynków gospodarczych

 

L.p.

Rodzaj prac

Wartość w zł Wykonujący
 1. Wykonanie ocieplenia i elewacja 104 m2, montaż oświetlenia zewnętrznego       8.671,59 Kępka Sylwester, Kępka Andrzej, Majewski Jacek, Kępka Grzegorz, Grzybak Krzysztof
 2. Ułożenie glazury ściennej i podłogowej, malowanie sufitów, ścian, stolarki drzwiowej, montaż armatury sanitarnej, drzwi, parapetów, instalacji elektrycznej, podłączenie bojlerów ustawienie ścianek działowych, wyk. nowych punktów prysznicowych itp. w pomieszczeniach szatni dla zawodników (2 szt.), sędziów, pomieszczeniu klubowym i wc dla publiczności (2 szt.). 25.995,77 Stępień Zbigniew, Grzybak Krzysztof, Chojnacki Robert, Lerka Sylwester, Majewski Jacek, Tulin Andrzej, Grzybak Kazimierz, Brach Piotr
 3. Montaż wyposażenia, naprawa ławek w szatniach          756,84 Grzybak Krzysztof, Grzybak Kazimierz, Stępień Zbigniew
 4. Wykonanie posadzki w magazynie gospodarczym          563,04 Chojnacki Robert, Lerka Sylwester
 3. Transport materiałów          250,00 Grzybak Krzysztof
                      R  a  z  e  m     36.237,24  

W zestawieniu tym nie podano kosztów prac bieżącego utrzymania obiektu, a polegających na sprzątaniu szatni i terenu boiska, koszeniu i usuwaniu trawy, nawożeniu, nawadnianiu i wałowaniu płyty boiska, wykonywaniu drobnych prac remontowo-konserwacyjnych.

3. Na dzień 30.09.2011 r. na budowę boiska w Wiekowicach wydatkowano 585.297,70 złotych, z tego:

– budżet Gminy Darłowo                                                                                                  – 476.571,02 

– wartość prac społecznie wykonanych przez członków, sponsorów i sympatyków klubu   – 101.123,62 zł

– dotacja z funduszu sołeckiego wsi Wiekowice                                                              –   17.178,55 zł

– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie                                                       –   18.100,00 zł 

 

MECZE


 

SENIORZY KL. O. GR.3

 BAŁTYK KOSZALIN

11 : 1

(4:0)

 

 

 

 

 
 logooo.jpg

 

Bałtyk Koszalin U-19 Liga makroregionalna

WIEKOWIANKA WIEKOWO

Mecz towarzyski

18.02.2024 r. godz. 16,30

Euroboisko w Koszalinie 

 
Koszalin: D1 Młodzik Gr. 9
 BAŁTYK KOSZALIN

 

   

4 : 0

Mecz towarzyski 17.02.2024 r, godz. 8,30 Euroboisko w Koszalinie  

 

 

 logooo.jpg
Bałtyk II Koszalin Wiekowianka Wiekowo/Szkoła Dobiesław 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

TABELE

SENIORZY  
LP ZESPÓŁ
M PKT + / -
  1. GKS Manowo
15 39 53:13
 2.     SOKÓŁ KARLINO 15  36 38:18
3.  Zefir Wyszewo 15 
 35
 44:18
4. 
AP Fenestra Kotwica  Kołobrzeg  15
 32
50 :15
  5.
 Gryf Polanów  15
29 44:25
6.   Astra Ustronie Morskie  15
 24  41:24
7.    Sława Sławno 15 
 24
35:22
8.   VIMOBILIA BĘDZINO 15  23  29:28
9. 
 Wiekowianka Wiekowo   15
17
 38:38
10. Wybrzeże Biesiekierz 15  16  22:35
11.   Victoria Sianów   15  15  22:25
12  Radew Białogórzyno   15  12  26:56
13. GŁAZ TYCHOWO   15  11  14:38
14. Pomorzanin Sławoborze  14  10  28:45
15.   Arkadia Malechowo  15  9  19:55
16. ISKRA  BIAŁOGARD  14  2 12:60

 

 Koszalin: D1 Młodzik Gr. 9
LP ZESPÓŁ M PKT + / -
1.  Sława Sławno
11 33 121:8
2.     Bałtyk Koszalin   11  30  67:14
3.  Wieża Postomino  11  24  36:33
4.     Gwardia Koszalin   11 21  67:23
5.  MKS Rozwój Koszalin   11  19  62:31
6.     Zryw Kretomino  11 19 33:16
7.   UKS Orlik Darłowo  11  18 40:61
8.  Żaki Sławno  11  15 44:37
9.    Strong Zielenica  11 9 23:95
10.
Victoria SP 2 Sianów  11  6 26:80
11 Victoria Sianów  11  3 17:78
12. Wiekowianka Wiekowo/Szkoła Dobiesław 11 19:70